Предприемаческият дух е начин на мислене – да си свободен, да не те е страх от предизвикателства

Публикувано на 25.10.2022г

През септември 2022 г. Васил Терзиев говори по време на Тук-Там Кошер. Това са само акцентите от инт...