'; Управлението на ГЕРБ в София започна с криза с отпадъците. Така и ще завърши! |

Управлението на ГЕРБ в София започна с криза с отпадъците. Така и ще завърши!