'; Новото лице на Стара София |

Новото лице на Стара София

Oсмото издание на КвАРТал Фестивал, фокусиран върху преоткриването и съхраняването на Стара София, заключена между булевардите „Мария Луиза”, „Сливница”, „Васил Левски” и „Дондуков”, приключи в неделя. Последният ден от фестивала беше посветен на сградите с културна и архитектурна стойност, а фондации “Колективът” и Optimistas организираха среща със собственици на такива сгради.

Дискусията на напомни за системния характер на проблемите на културното наследство. А една разходка по централните софийски улици онагледява лошото състояние на историческите ни сгради.

Задачата за опазване и социализация на такива сгради е една от важните, които стоят пред следващото управление на столицата.

Къде са основните затруднения, свързани с възстановяването на сградите? И какво ще направим ние, за да ги преодолеем?

 • По-голямата част от сградите, единична недвижима културна ценност – 806 от общо 1441 обекта, са само декларирани. Това значи, че те не са оценени и при тяхното обновяване ние не знаем какво трябва да опазваме. Ще ангажираме експерти, които в сътрудничество с НИНКН ще оценят всички обекти в общината. Така и инвеститори, и собственици, и власти, и граждани ще знаят какво и защо трябва да пазят.
 • Архивите и регистрите са почти изцяло на хартия. Това е огромен риск за съхранението на информацията, но и позволява злоупотреби. В сътрудничество с НИНКН ще дигитализираме информацията и ще я направим обществено достъпна.
 • Общината няма цялостен подход към наследството, действа се на парче. Затова ще създадем цялостна стратегия за опазване, която ще е придружена с план за действие. В нея ще приоритизираме намесата по обектите, ще обвържем тяхното опазване с финансови инструменти и ще улесним представянето на София като дестинация.
 • В малкото случаи, в които се стига до възстановяване на сгради, няма стандарти и критерии за качествено изпълнение на консервационно-реставрационни дейности, разширения и реконструкции, експониране и социализация. Разчита се на преценката на майсторите, а тя не винаги е на ниво. Затова ще започнем да развиваме специализирано общинско звено за реставрация, което да обслужва както общински, така и частни сгради. Да изгражда и задържа експерти, и да следва високи стандарти при обновяването на обекти.
 • В повечето случаи собствениците на една сграда, независимо дали тя е културна ценност, са много и решения се вземат трудно. Затова ще създадем специална програма за подкрепа на Етажната собственост с по-добро взаимодействие и улеснения към домоуправителите. Добра стъпка са също така и скорошните промени в Закона за управление на етажната собственост, които позволиха решения за ремонт да се вземат с мнозинство от 51%, вместо 67%.
 • Всички познаваме и примери, в които собствениците на исторически сгради ги оставят на произвола на съдбата. Ще приложим всички, налични в Закона за културното наследство, механизми. Инструментите и сега съществуват, но или не се прилагат, или се прилагат бавно и произволно.
 • А съвестните собственици ще подкрепим, разширявайки вече действащата програма “Културно наследство”. Към вече разработените инструменти ще добавим възмездно общинско финансиране за обновяване на ценните сгради.
 • Осъзнаваме, че в София няма обявени, или декларирани като ценност, сгради, построени след 1945 година. През последните години експерти доказаха, че такива сгради има и че си заслужава да обърнем внимание и на тях. Затова ще подкрепим усилията на инициативата “Ново архитектурно наследство” – не само внасяйки предложения в НИНКН, но и създавайки инструменти за поддръжката и опазването на обектите.
 • Ще работим по пилотни проекти, за да се превърне общината в добър стопанин и пример както за гражданите, така и за държавата по отношение на опазването на недвижимите културни ценности. Ще предприемем реставрация и изчистване на фасадите от всякакви добавени елементи на всички сгради, паметници на културата, които са общински собственост.
 • За ключови общински сгради, като Централна минерална баня, Трамвайното депо Клокотница и др. ще създадем планове за опазване и управление, с които ще начертаем процеса за тяхното обновяване и поддръжка.
 • В момента дори да има добри примери за реставрация, се работи на парче. Ние смятаме, че общината трябва да мисли и за цялостната картинка. Затова ще продължим работа по определяне на характерните зрителни коридори, визуални връзки, силуети, площадни пространства  и квартални структури в града, за които ще утвърдим механизъм за защита през Наредбата за градска среда, изменението в Общия устройствен план и впоследствие подробните устройствени планове.
 • За да бъдат общинските действия в тази сфера целенасочени и последователни, ще създадем общинско звено “Културно наследство”, което ще създаде много по-добра и публично достъпна информация за наследството, ще администрира общинските програми за подкрепа, но и ще води усилията за принудително обновяване на сгради.

Разбираме добре, че колкото и усилия да положим, няма да стигнем далече сами. Затова от една страна ще работим уважително и в добро сътрудничество с институции като НИНКН. А от друга ще популяризираме наследството така, че все повече граждани и инвеститори да разбират стойността, която то добавя в нашия живот и в позиционирането на София като интересна дестинация. Ще си сътрудничим с НПО и активисти по темата, така че да включим и критичния поглед.