'; Приоритети |

Приоритети

За училището

Да превърнем училището в сърцето на всеки квартал и любимо място за нашите деца. С обновена и модерна материална база и с възможност за много активности. То трябва да е средата, която стимулира децата ни към успехи.

За децентрализацията

Избраните с гласовете на хиляди районни кметове да имат повече свобода и финансов ресурс, защото те са най-близо до хората и реално могат да решават проблеми. Важно е да се направят по-големи инвестиции в кварталите за цялостното им обновяване. За да живеем всички в чист, зелен и проспериращ град.

За дигитализацията

Да има по-добра комуникация между гражданите, бизнеса и общината , прозрачност – как се взимат решенията, отчетност – как и защо се разходват публичните средства. Да осигурим прозрачно, честно и принципно управление. Да впрегнем технологиите в полза на хората на София. Мечтая за удовлетворени служители на общината, които заедно с гражданите работят за една по-хубава София.